Διαχείριση νομικών και οικονομικών υπηρεσιών και καινοτόμες τεχνολογίες

 In News

H ΜG Code διοργανώνει την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 14:30 στο Ζάππειο Μέγαρο, στην εσπερίδα με θέμα «Διαχείριση νομικών και οικονομικών υπηρεσιών και καινοτόμες τεχνολογίες».

Θα συζητηθούν οι ανάγκες από τη διαχείριση νομικών και οικονομικών υπηρεσιών και οι βέλτιστες πρακτικές, η συμβολή της πληροφορικής με προηγμένες τεχνολογικά,  καινοτόμες λύσεις, που απαντούν στα σύγχρονα αυτά ερωτήματα και η ανάλυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για διαμόρφωση αποτελεσματικής στρατηγικής.

Θα ακολουθήσει συζήτηση και γεύμα.

*Είσοδος με πρόσκληση

ting!

Recent Posts
Get in touch

Ask us anything by filling the form and we will get back to you as soon as possible

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search