Παρουσίαση MG Code

 In News

Παρουσίαση MG Code στην εσπερίδα με θέμα “Διαχείριση νομικών και οικονομικών υπηρεσιών και καινοτόμες τεχνολογίες” στο Ζάππειο Μέγαρο στις 27-11-2012

Recent Posts
Get in touch

Ask us anything by filling the form and we will get back to you as soon as possible

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search